0
Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào.

Vợ chồng Bill Gates mở trang web tải sách miễn phí

Bill Gates cùng vợ Melinda Gates thông qua quỹ Bill & Melinda Gates đã đầu tư cho tổ chức phi lợi nhuận OpenStax của Đại học Rice để cung cấp sách chuyên ngành miễn phí cho sinh viên.

Theo như mô tả của OpenStax thì đây là một dự án với mục đích cung cấp sách cho những học sinh hay tư vấn cho những trường học muốn sử dụng OER (hệ thống giáo dục mở) từ đó tạo nên những cuốn sách giáo dục có chi phí thấp hơn.

Được triển khai vào năm 2012, OpenStax hi vọng sẽ cung cấp sách điện tử miễn phí cho 25 khóa học được nhiều sinh viên học nhất tại Mỹ và kì vọng sẽ tiết kiệm 500 triệu USD tiền mua sách vở cho sinh viên tới năm 2020.

Các bạn có thể truy cập Website tại đây: https://openstax.org/

Nguồn: tổng hợp